C•H•D | Kerstin Kraass
deutsch deutsch
english english
norsk norsk
En høy andel utenlandsoppdrag mislykkes. Aktiviteter i utlandet hemmes av dårlig forberedelse og manglende kunnskaper om den fremmede kulturen og innbyggerne.

Vi ser at mange bedrifter og organisasjoner i stadig økende grad orienterer seg internasjonalt. For å lykkes med internasjonalt samarbeid må man være bevisst på, samt ha kunnskap om, og evne til, å håndtere kulturelle forskjeller. Selskapene på de globale markedene trenger medarbeidere som kan samarbeide med folk fra andre kulturer på en konstruktiv og formålstjenlig måte.

For CHD betyr vellykket interkulturelt samarbeid at man utvikler bærekraftige og innovative løsninger ut fra et mangfold av forskjellige synspunkter.

Jeg har hatt forskjellige stillinger hos et globalt selskap. De siste årene har jeg bodd og jobbet i utlandet og har kontakt med folk fra svært ulike kulturer. Den yrkesmessige og private bakgrunnen min motiverer meg til å hjelpe folk fra ulike kulturer med å forstå og respektere hverandre.

Som selvstendig coach og rådgiver for interkulturelle spørsmål ser jeg frem til å kunne hjelpe deg med å oppnå en større interkulturell handlingskompetanse.

cross-cultural human development

Taglugnveien 7
1397 Nesøya | Norway
Phone +47 67 589 184
Mobile +47 93 408 939
info@chd-kk.com

Imprint | Privacy Policy
© 2007-2019
Design by felantix.de