C•H•D | Kerstin Kraass
deutsch deutsch
english english
norsk norsk
For å kunne omgås og arbeide med mennesker fra andre kulturer på en god måte må man hele tiden sjekke og stille spørsmål ved sin egen interkulturelle handlingskompetanse. I tillegg er det viktig å være bevisst på egen kultur og eget livsmiljø.

Interkulturell kompetanse fremmes gjennom følgende: CHD tilbyr en interkulturell coaching som CHD tilbyr interkulturell opplæring innen Hvilken metode som er best egnet, avgjøres av CHD og oppdragsgiveren i fellesskap. Dette sikrer at kundens personlige, økonomiske og tidsmessige rammebetingelser innfris. Fokusområdene er Skandinavia, Tyskland, Belgia og Storbritannia.


cross-cultural human development

Taglugnveien 7
1397 Nesøya | Norway
Phone +47 67 589 184
Mobile +47 93 408 939
info@chd-kk.com

Imprint | Privacy Policy
© 2007-2019
Design by felantix.de